Om Ladies Circle

Historisk återblick

År 1930 blev fruarna till Round Table-medlemmarna i Bournemouth, England, tillfrågade att underhålla de fruar som följde med sina män till Round Tables årsmöte i staden 1932. Detta blev starten för kommittén som på försök kallade sig ”Ladies Circle”. 1936 hade så många klubbar bildats att Ladies Circle fick sin första “National Association President”, Mrs Wien Hussey. 

På våren 1947 besökte den svenske RT-mannen Göte Wardell från Kristianstad, England och fick då kännedom om Ladies Circle. När han kom hem lyckades han entusiasmera de inbjudna damerna vid ett Round Table-möte att starta något liknande. Den första klubben i Ladies Circle Sveriges historia bildades – LC1 Kristianstad.

I Århus 1958 uppdrogs det åt LC England att utarbeta ett förslag till stadgar för en internationell förening. Förslagen skickades ut till samtliga medlemmar och på Ladies Circle Sveriges årsmöte i Falun 1960 beslutade Ladies Circle Sverige att ansluta sig till LCI. Samma år hölls den första internationella kongressen i Portsmouth, England, med deltagare från England, Sverige och Danmark.

Fler länder har med tiden anslutit sig. Internationellt är vi strax över 13 000 medlemmar fördelade på 41 länder.

Möten – både lokalt och nationellt

En LC-klubb består av ett antal medlemmar – eLCor – som träffas varannan eller var tredje vecka. Möten – lokala, nationella och internationella, företagsbesök, föreläsningar och trevligt umgänge – utgör grunden för den ideella verksamheten i Ladies Circle. Vi ägnar oss ofta och gärna åt olika projekt för att hjälpa behövande, både lokalt och nationellt men även internationellt. Under varje möte håller en medlem 3-minuter, ett tillfälle då hon fritt får prata om vad hon vill.

Varje klubb har en styrelse bestående av en ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och klubbmästare, som väljs inför varje verksamhetsår. Tanken är att alla ska få testa på de olika rollerna någon gång under sin tid i LC.

Verksamhetsåret startas upp med en stor kickoff för alla klubbordförande (KOM – klubbordförandemöte). Här får alla klubbordföranden träffas och utbyta erfarenheter, få information inför året som kommer och sätta sig ner distriktsvis och prata.

Ladies Circle Sverige är indelat i 13 distrikt som varje vår håller varsitt distriktsmöte (DM). På varje distriktsmöte väljer medlemmarna en distriktsordförande (DO/Dosa) för följande verksamhetsår. Dessa 13 DOsor bildar, tillsammans med vårt presidium och fyra Ingor, Ladies Circle Sveriges huvudstyrelse (HS). 

I maj/juni hålls vårt årliga riksmöte (RM), som anordnas av en LC-klubb tillsammans med en RT-klubb. På riksmötet går man igenom verksamhetsåret som varit och medlemmarna röstar bland annat om vilka som ska sitta i kommande års huvudstyrelse.