Välgörenhet

När Ladies Circle grundades i efterkrigstidens England fanns ett stort behov av socialt arbete. Med mottot ”Friendship and service” hjälpte man bland annat till på sjukhus, besökte patienter, samlade in kläder till föräldralösa barn och besökte gamla.

I dagens Sverige hanteras detta till stor del av myndigheterna men Ladies Circle Sverige fortsätter än idag att hjälpa till i stort och i smått, både på klubbnivå men även på nationell och internationell nivå.

Pengarna vi samlar in går oavkortat till våra charityprojekt, vi har därför inte någon möjlighet att dela ut stipendier.

Ingen kan göra allt, men alla kan vi göra något.
Och tillsammans kan vi göra mycket!

Vartannat år beslutas nationellt (Ladies Circle Sverige) och internationellt (Ladies Circle International) vad man ska ha för välgörenhetsprojekt under de kommande två åren. Nedan finns mer information om bägge projekten.

Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse som grundades 1994 med vision att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan. Målet är att hitta nya effektiva behandlingar samt intensifiera livsviktig forskning. Hjärnfondens pengar möjliggör även forskning på den friska hjärnans utveckling och potential.

 
Mer än var tredje person kommer någon gång i livet att få en hjärnsjukdom.

Hjärnfonden får inga statliga bidrag utan verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner, företag och organisationer. Fondens vetenskapliga nämnd som består av 23 av landets främsta professorer inom området delar ut stipendier och anslag från insamlade medel.

2016 delade Hjärnfonden ut 63,2 miljoner kronor till hjärnforskning i Sverige. Men behovet är så mycket större – hjärnforskningen behöver mer pengar. Med mer pengar möjliggörs forskning för att hitta vaccin mot Alzheimers sjukdom, stroke, nya behandlingsmetoder vid ALS, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och beroendesjukdomar för att ta några exempel.

Varje gåva har stor betydelse för att hålla fler hjärnor friska längre! För livet sitter i hjärnan.

 

 

Läs mer om Hjärnfonden på hjarnfonden.se eller titta på en av deras gripande filmer på Youtube. Följ gärna Hjärnfonden på Facebook

Botswana är ett av de länder som drabbats hårdast av HIV. Med fler fall av HIV har även antalet cancerdiagnoser ökat. Tyvärr är barnen särskilt drabbade.

Botswana har bara ett sjukhus som utan kostnad behandlar barncancer, Princess Marina Hospital och detta ligger i huvudstaden Gaborone. Många sjuka har lång väg att åka för sina behandlingar och det är familjerna själva som får ordna boende på plats och även betala för detta. Eller så bor de på sjukhuset.

Det är vanligt att en behandling sker vid fyra tillfällen varje månad under en 6–8 månaders period. Tyvärr åker många hem igen så fort behandlingarna är färdiga eftersom de inte har möjlighet att stanna kvar. Detta leder till att många av de sjuka barnen blir dåliga då immunförsvaret ofta är nedsatt och barnens hälsa blir extra utsatt.

Pengarna som samlas in kommer att bekosta ett boende för de sjuka barnen och dess familjer så att de har möjlighet att stanna i en kontrollerad miljö under behandlingen.

 

 

Läs mer om LCI International Service Project på Facebook eller se deras film här

0
Så här mycket har Ladies Circle Sverige samlat in till välgörenhet sedan augusti 2013