April

För många av oss eLCor så befinner vi oss en mellantid. Tiden mellan distriktsmöte och riksmöte;) Alla distriktsmöten är avklarade och vilka möten!!!
Tack till alla som var med och gjorde 13 kanonmöten.
Endel side by sid med Round tabel och på 11 möten hade vi glädjen att ha Tangent med oss. Fler och fler tjejer passar på att besöka andra distriktsmöten under denna period, något som jag varmt kan rekommendera, så roligt!

DM 10

Paus gympa på DM10

För medlemmarna i huvudstyrelsen råder nu full aktivitet.
Distriktsordförandena (dosorna) summerar och sammanställer sina år.
Vi Ingor (weblady, shoppa, marketing manager och redaktör) jobbar utifrån våra årsarbetsplaner; webladyn med webben, glöm inte att anmäla ny styrelse senast 1/5. Dessa ska hon sedan lägga in. shoppan med sina uppgifter, ni har väl inte missat kanonerbjudandet om pike eller hoddisarna? Marketing manager fortsätter med medlemsrekryteringen och redaktören med att publicera artiklar och sammanstälelr även alla foton från verksamhetsåret.
Presidiet; riksordförande,vice, sekreterare och kassör går igenom alla dm protokoll. Gör bokslut samt förbereder riksmötet som är om en dryg månad.
Du är väl anmäld?!

Slutligen vill jag även påminna om vårruset som vårt sportess lyft fram. Har man möjlighet så är det ju ett kanontillfälle att träffas oavsett om man vill springa, jobba, gå el lunka. Eller varför inte vara väskhållare till sina kamrater.

1
Alexsandra Hullberg 
Redaktör 2013-2015