Är du en del av nästa års huvudstyrelse?

Nu är det dags att kandidera till nästa års huvudstyrelse. Valberedningen söker kandidater till följande poster: vice riksordförande, sekreterare, weblady, redaktör, riksrevisor och riksrevisor suppleant. Alla platser är normalt på två år förutom revisorerna.

Valberedningen består av VRO Anne Aspenberg LC6 Stockholm, Cilla Johansson LC30 Härnösand och Maria Johansson LC5 Malmö, kontakta gärna oss om ni har frågor.

Det går bra att kandidera själv eller nominera någon annan.
Sista datum för kandidering är den 31 december 2014. Nomineringar och eventuella frågor kan mailas till info@ladiescirle.se

Mer info och rollbeskrivning finns på inloggat läge

Ser fram emot många kandidater!