Är du en del av nästa års huvudstyrelse?

Är du en del av nästa års huvudstyrelse?

Just nu håller valberedningen på att leta fram lämpliga kandidater till verksamhetsåret 2014/2015.
Sammankallande är VRO, Therese Sjögren. Är du intresserad av att kandidera? Hör av dig till VRO, senast den 31 december.

De poster som ska väljas till kommande verksamhets år är följande:
VRO: Vice riksordförande
RK: Rikskassör
MM: Marketing Manager
Riks weblady
LC-shop
Riksrevisor
Riksrevisor suppleant

admin-ajax.php

Therese Sjögren VRO 2013/2014