Årets charityprojekt

När Ladies Circle (LC) grundades i efterkrigstidens England fanns ett stort behov av socialt arbete, med motto ”Friendship and service” hjälpte man bl.a. till på sjukhus, besökte patienter, samlade in kläder till föräldralösa barn och besökte gamla.

Detta har vi sedan fortsatt med och vart annat år väljer vi inom ladies circle nytt charityprojekt. 

2012 valde vi i LCS,  Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund, SKR.Detta projekt har vi även iår.

SKR arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. I Sverige har vi omkring 180 kvinno- och tjejjourer. SKR:s medlemmar stöttar och skyddar våldsutsatta kvinnor och deras barn, och arbetar förebyggande och stödjande med utsatta unga. De bedriver också ett viktigt opinionsbildande och kunskapsspridande arbete.

Inom LC samlar klubbarna in pengar på olika sätt, det kan vara genom arrangerande av loppmarknader, klädbytardagar, kakbuffer, konserter eller andra festligheter. Pengarna skänks sedan till SKR där de är öronmärkta. Där beslutas sedan vad man ska göra för medlen, det kan vara inköp av förbrukningsmaterial, lokala jourer kan äska pengar för mamma-barn aktiviteter, badresor för, sommarkollo och mycket mera. Endel klubbar skänker även julklappar eller förbrukningsmaterial direkt till jourerna.

Ingen kan göra allt, men alla kan vi göra något.
Och tillsammans gör vi skillnad!

För mer information om SKR

http://www.kvinnojouren.se/