Nationellt projekt

Hjärnan – en grå klump på drygt ett kilo som formar dina tankar, skapar dina känslor, lagrar dina minnen och styr allt som händer i din kropp. Din hjärna är DU!

 

Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse som grundades 1994 med vision att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan. Målet är att hitta nya effektiva behandlingar samt intensifiera livsviktig forskning. Hjärnfondens pengar möjliggör även forskning på den friska hjärnans utveckling och potential.

 

Mer än var tredje person kommer någon gång i livet att få en hjärnsjukdom.

Hjärnfonden får inga statliga bidrag utan verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner, företag och organisationer. Fondens vetenskapliga nämnd som består av 23 av landets främsta professorer inom området delar ut stipendier och anslag från insamlade medel.

2016 delade Hjärnfonden ut 63,2 miljoner kronor till hjärnforskning i Sverige. Men behovet är så mycket större – hjärnforskningen behöver mer pengar. Med mer pengar möjliggörs forskning för att hitta vaccin mot Alzheimers sjukdom, stroke, nya behandlingsmetoder vid ALS, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och beroendesjukdomar för att ta några exempel.

Varje gåva har stor betydelse för att hålla fler hjärnor friska längre!
För livet sitter i hjärnan.

 

Läs mer om Hjärnfonden på hjarnfonden.se
Titta på en av Hjärnfondens gripande filmer på Youtube
Följ Hjärnfonden på Facebook