Hjärnfonden stödjer forskning om hela hjärnan

Bokstäverna flöt omkring på pappret. Hon hade läst alla orden men förstod ändå inte. Hon började om, som alltid. Många år senare, vid 19 års ålder läste hon ut sin första bok. Jag tror inte att det går att sätta fingret på känslan men glädje, stolthet och någon form av lättnad kanske är den bästa beskrivningen. Diagnosen hade kommit tre år tidigare. Ett funktionshinder som drabbar 5–8 procent av den läskunniga delen av världen. Dyslexi – en hjärndiagnos.

Hans ögon rullade bak i huvudet, alla hans muskler spändes och han blev blå om läpparna. Ur munnen kom fradga. Anfallet och den plötsliga medvetslösheten kom utan förvarning och ambulansen tog dem en stund senare till sjukhuset. Med medicinering kommer anfallen mer sällan men det går inte att vänja sig. Kanske kommer anfallen växa bort med åren men till dess kommer rädslan alltid finnas där. Epilepsi – en hjärndiagnos.

Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse med visionen att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan. De får inga statliga bidrag utan verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner, företag och organisationer. Med de pengar som samlas in finansieras viktig och meningsfull forskning. Några av forskningsprojekten har klinisk inriktning, vilket kan leda till att sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar botas, lindras eller i bästa fall förebyggs. Övriga projekt syftar till att öka kunskapen om hjärnan vilket är en förutsättning för att vi ska komma underfund med hur olika sjukdomssymptom uppkommer.

Att Ladies Circle stödjer dem i skrivande stund känns viktigt. Viktigt för så många då mer än var tredje person någon gång i livet kommer få en hjärnsjukdom. Tillsammans följer vi Hilles mål We empower när vi stärker oss själva, stärker varandra och stärker andra.

Var med och stöd hjärnfonden.

LC18 Västerås