Insamling för Filippinerna

Insamling för Filippinerna

Den katastrof som drabbat Filippinerna i samband med orkanen Haiyan bedöms sannolikt vara den svåraste naturkatastrofen i landets historia. Orkanen har berört närmare sju miljoner människor, det rapporteras om över 10 000 omkomna och tusentals personer saknas fortfarande. Många har blivit skadade och runt 600 000 har tvingats att lämna sina hem. Behovet av hjälp är enormt, både när det gäller sjukvård och medicin men även för att klara av vattenförsörjningen och boendet för dem som har blivit hemlösa. Och mycket, mycket annat.

Ladies Circle Sverige vill gärna hjälpa till att samla in pengar för att hjälpa de drabbade. Vi föreslår därför en gemensam, frivillig insamling där vi uppmanar alla landets klubbar att skänka 10 kronor per medlem (eller mer!). Pengarna sätts in på LCS bankgiro 645-1058. Märk inbetalningen Filippinerna + LC-klubb så vidarebefordrar vi alla insamlade pengar till hjälporganisationer på plats i landet via Radiohjälpen.

Vill er klubb bidra mer välkomnar vi även utmaningar som exempelvis att skänka intäkter från klubbmöten, lotterier och liknande (och givetvis går det bra att stötta flera olika organisationer).

All hjälp behövs – Tillsammans gör vi skillnad!

LCS Huvudstyrelse 2013-2014