Intervju med årets riksmötesgeneralska

Årets riksmöte äger rum i Åre 25-28 maj som säkert ni alla vet. Jag har intervjuat generalskan Liselotte Moxell, LC60.

Varför sökte ni till att arrangera riksmöte?
Jag var precis invald i LC när diskussionen om RM började, det var 4 systrar som var nere i Landskrona med Johnny från RT och på flyget hem började de diskutera att anordna RM. Johnny var med och anordnade riksmötet i lycksele och tyckte att det var så roligt och såg möjligheterna vi hade i Östersund/Åre. Vi hade ett möte där vi diskuterade vad vi skulle kunna göra, vilka var för- och nackdelar. Vart skulle vi vara? Det viktigaste beslutet var att om vi skulle göra det skulle alla vara med på det så vi röstade faktiskt om det! Att vilja anordna ett riksmöte handlar som mycket annat i LC om viljan att bidra och i detta fall viljan att bidra till årets höjdpunkt.

Vad innebär rollen som riksmötesgeneralska?
Jag skulle säga att det beror på vad man väljer att gör det till! Det mest konkreta är att man är ansiktet utåt tillsammans med generalen för RT. Man är drivande från klubbens sida och förväntas ha koll på det mesta. Man är kontaktpersonen för LC och särskilt för HS och presidiet. Sedan kan man välja att göra som mig och resa runt mycket för att marknadsföra riksmötet, det är verkligen inte ett måste men det var något jag själv kände att jag ville göra och som jag personligen hade möjlighet till. Jag har varit runt i hela Sverige på både klubbesök, distriktsbesök, riksmöten och internationella möten. Detta gör såklart också att vi når ut på ett helt annat sätt och det gör även att generalskarollen blir ytterligare en dimension och personligen har detta gett mig en större förståelse för hur LC fungerar inom olika klubbar, inom HS och internationellt. En sak jag kan garantera kommer att ske när man är generalska är att man bara vill ha mer! Själv kliver jag in i HS som distriktsordförande nästa år.

Hur många är anmälda idag och har ni något maxantal deltagare?
Vi har strax över 600 anmälningar nu vilket vi är fantastiskt nöjda med som start. Vi vet att det fortfarande är många som inte anmält sig fast de har tänkt åka så till er säger jag bara – anmäl er nu! Det finns inget att vänta på! Angående om vi har ett maxantal så har vi ett tak som är satt. Vi kommunicerar inte ut det förrän vi närmar oss det för det är mestadels satt då vi känner att vi inte kan leverera en bra produkt om vi blir över en viss summa.

Hur ser det ut med LC-singeln?
Vi har hittills 4 anmälda tjejer! Vi tror dock att de som anmäler sig till detta gör det på slutet när de inte får med sig någon från klubben. Detta är en ny grej som vi hoppas ska växa i framtiden för att man ska känna att det är lättare att åka iväg om man har ett härligt sällskap när ens egna systrar inte kan åka.

Hur ser det ut med boende och aktiviteter?
Det finns fortfarande boende kvar på hotellet! Många kommer att bo i strandhusen och lägenheterna på området och sedan finns det en del LC och RT som har eget boende i Åre. Jag tycker dock personligen att man ska bo på hotellområdet för att få ta del av den fantastiska gemenskapen som blir när vi bor under samma tak!

Vad kan vi förvänta oss av årets riksmöte?
Ni kan förvänta er ett riksmöte med helt fantastiska aktiviteter, storslagen natur, närheten på området och ett fantastiskt värdskap.

Tack för att du tog dig tid att svara på frågorna Liselotte. Nu längtar vi ännu mer till riksmötet!

Anette Kulas, LC7 Hässleholm
Redaktör 16/17