Gästa en klubb

Inom Ladies Circle är de flesta möten öppna för gäster. Några klubbar ses varannan vecka och några var tredje vecka. Våra klubbar har lite olika struktur på sina möten men i grunden är den samma. Oftast är mötesdagen fylld av någon form av aktivitet; det kan vara ett studiebesök hos ett lokalt företag, fysisk aktivitet, museibesök, glasblåsning eller liknande. Vissa gånger har man möte och middag hemma hos en medlem och andra gånger går man på kafé eller restaurang. Obligatoriskt är “3-minuter”, då någon ur klubben berättar något som ligger henne varmt om hjärtat, ett aktuellt ämne eller sin dag. Man får helt enkelt andras uppmärksamhet i tre minuter.

Under året träffas vi medlemmar distriktsvis på DM (distriktsmöte), nationellt på RM (riksmöte) och internationellt på LCI-konferens eller -möte (Ladies Circle International). Gästar man en klubb går det även att följa med klubben på andra klubbars möten.

 

Vill du veta mer?

Vill du ha ytterligare information går det bra att kontakta vår vice riksordförande på vro@ladiescircle.se