Ladies Circle Internationals nya charityprojekt

På årets LCI-möte var det dags att välja nytt internationellt välgörenhetsprojekt efter Little Big Help, som varit LCI-världens gemensamma projekt under de senaste två åren. Det var inte många förslag som kandiderade, endast ett enda. Förslaget kom från LC Botswana som nominerade organisationen Happy Hearts. Det röstades inte helt otippat igenom under mötet och är nu LCIs välgörenhetsprojekt under åren 2017–2019.

Happy Hearts arbetar bland annat med att erbjuda tillfälliga boenden för barn som drabbats av cancer och andra allvarliga sjukdomar. I presentationen av projektet berättade LC Botswana att akut leukemi är den vanligaste cancerdiagnosen hos barn i Botswana. Många av dessa barn bor utanför huvudstaden där det enda behandlingscentret ligger. Barnen och deras familjer måste därför resa in till staden för att få behandling. På grund av utrymmesbrist så kan inte alla patienter stanna kvar på centret och har man då inte råd att ordna annat boende måste de resa hem igen. Efter att ha genomgått cellgifts- eller strålbehandling kan barnen få biverkningar som blödningar, kräkningar och diarré vilket kan leda till allvarliga komplikationer. Att då behöva göra långa resor kan påverka effektiviteten av behandlingen. Under resorna och tiden hemma mellan behandlingarna riskerar barnen även att utsättas för smittor som TBC och andra sjukdomar.

Det nya välgörenhetsprojektet innebär att LCI stödjer Happy Hearts arbete med att bygga en anläggning där cancersjuka barn och deras familjer kan få ett tillfälligt hem under behandlingstiden. Det kommer minska det ekonomiska och psykosociala bördan för de drabbade.

Nu fanns det ju inget andra kandidater att jämföra med, men vi tyckte att det var ett mycket bra projekt som röstades fram. Det är intressant att projektet är så konkret; det ska byggas ett hus. Huset planeras bli 495 kvm och rymma 8 patienter per rum, ha lekrum och servicerum med mera. Totalt krävs 240 000 Euro för att uppföra huset. Hur mycket av det kan LC bidra med?

Anna och Louise
LC48 Stockholm Bromma