Ladies Circle Sverige 70 år

2017 firar en av Sveriges största organisationer för unga kvinnor 70 år. Hjälp oss att sprida nyheten för att öka vår synlighet och låta fler kvinnor få utvecklas och möta vänner för livet!

Ladies Circle är en internationell organisation bestående av unga kvinnor i åldern 18 till 45 år. I Sverige bildades organisationen 1947 och är nu drygt 1650 medlemmar fördelat på 149 klubbar över hela landet från Ystad till Gällivare. Internationellt har Ladies Circle strax över 13 000 medlemmar fördelade på 36 länder i hela världen. Generationer av kvinnor har inspirerats, utvecklats och funnit vänner för livet i vår organisation. Sedan 1960 är Ladies Circle Sverige det största medlemslandet i den internationella sammanslutningen Ladies Circle International, LCI.

Syftet med vår organisation är att få unga kvinnor att mötas, uppleva nya saker och vidga vår intressesfär. Vi träffas regelbundet för att lära oss mer om vår omvärld, om varandra och för att hjälpa andra som på ett eller annat sätt är behov av stöd. Mottot ”Friendship and service” är den grundläggande värderingen för föreningen som aktivt arbetar med välgörenhet lokalt, nationellt och internationellt. För att nämna ett exempel så samlade Ladies Circles medlemmar in 329 114 kronor till Musikhjälpen 2016 som sjätte största bidragsgivare i Sverige!

2017 gör vi ett avstamp i vår historia genom att fira 70års-jubileum. Under året kommer de lokala klubbarna runt om i landet fira vårt jubileum och höjdpunkten kommer att äga rum under vårt riksmöte den 27:e maj i Åre, då det officiella 70 års-firandet går av stapeln.

Hjälp oss att fira vårt 70-års jubileum och sprid kunskapen om vårt nätverk!