LC gör STOR skillnad

LC gör STOR skillnad

I anslutning till naturkatastrofen i Filippinerna startade vi en punktinsamling. Denna gemensamma insamling har hittills inbringat över 80 000 kronor! Alla pengar som har kommit in till LCS konto betalas vidare till Radiohjälpens insamling för Filippinerna. Dessutom vet vi att en del klubbar även har skänkt till andra organisationer som exempelvis Rädda barnen. Bifogar här ett Diplom som vi fått från Radiohjälpen.