Nationella projektet

Vid årets RM i Värnamo var det inte mindre är fyra klubbar som kandiderade om nationellt charityprojekt och efter en nervös väntan kom beskedet att LC17 Linköping leder arbetet med:

Nationellt Charityprojekt 2016-2018
är Love and Hope.

Love and Hope är en ideell organisation som kämpar mot barnsexslaveri.

Sedan det första hemmet öppnades har Love and Hopes arbete vuxit explosionsartat. Över 600 flickor har räddats från ett liv som sexslavar och arbetet i Nepal har idag spridit sig till Indien och Bangladesh och omfattar idag flera hem och skolor. Love and Hope räddar inte bara flickorna utan ger dem också ett hem, trygghet, utbildning och en framtid.

Love and Hopes verksamhet för att rädda flickor ut ur sexslaveri är helt beroende av frivilliga gåvor och bidrag. Målsättningen för Ladies Circle är att rädda så många flickor som möjligt genom att finansiera fritagningar och därmed bidra till Love and Hopes fantastiska arbete.

Ladies Circle vill vara med och skapa ljus i mörkret och tillsammans med Love and Hope ge fler flickor i Nepal ett liv med hopp, glädje och framtidstro!

Följ Love and Hope: 

Hemsida
Facebook

Bidrag till Love and Hope sätts in på LCS bg 645-1058

Ladies Circle Sverige c/o Malin Antonsson, ange tydligt avsändare och LoveNepal.