LCS redaktör

På riksmötet i Lycksele nu i juni blev jag vald till redaktör för LC Sverige. Som redaktör ansvarar jag för vår hemsida. Skriver egna samt publicerar insänt material från klubbarna.

Dessutom ansvarar jag för den slutna facebook gruppen samt vår öppna sida på facebook dit alla är välkomna och som jag hoppas att ni även besöker.

Jag hoppas att ni medlemmar runt om vårt land skickar in massa spännande material till vår hemsida. Dessutom hoppas jag att ni även svarar på eventuella mail jag kanske skickar ut till er med enskilda frågor eller förfrågningar om olika artiklar. Min förhoppning är att denna hemsida ska vara en sida som vi tillsammans fyller och som vi vill gå in och läsa på. Har ni förslag på artiklar eller annat som kan vara med på hemsidan, tvecka inte att höra av er till mig på red@ladiescircle.se

Varma hälsningar
Alexsandra Hullberg