Detta händer 2017–18

2017

 

J U L I

1 – verksamhetsåret börjar

 

A U G U S T I

10 – HS-möte 1 (huvudstyrelsemöte nr 1), Ronneby

11–13 – KOM (klubbordförandemöte), Ronneby

23–27 – Ladies Circle International Conference, Sønderborg, Danmark

 

O K T O B E R 

7 – HS-möte 2 (huvudstyrelsemöte nr 2), Stockholm

 

2018

 

J A N U A R I

20 – HS-möte 3 (huvudstyrelsemöte nr 3), Strömstad

26–28 – MTM (Mid-Term Meeting, LCI) nordiska regionen, Luxemburg

 

F E B R U A R I — M A R S

distriktsmöten i respektive distrikt

 

M A J

17 – HS-möte 4 (huvudstyrelsemöte nr 4), Borlänge

17–20 – riksmöte i Borlänge

 

J U N I

30 – verksamhetsåret slutar