Positivitet

Positivitet för mig innebär:
Att du är öppen för och bejakar det som du möter.
Att du inte ser det negativa, utan du ser möjligheterna.

positivitet1

Att du ser att ogräs också kan vara blommor

Att när du möter en person eller när du möter ett problem, ser du möjligheterna i att göra det bästa av situationen.
Att du ser styrkorna även i den personlighet som kanske uppfattas som negativ.
Att du har en människosyn som ser till de goda egenskaperna, även i svåra situationer.
Att du har förmågan att ändra uppfattning om någon du möter och något du tidigare haft svårigheter med.

positivitet2

Att du är modig som tar dig an livet

Att du ser situationer som utmaningar istället för att de blir till hinder.
Att du låter dina erfarenheter bli till uppåtgående spiraler, snarare än nedåtgående, när du prövas i livet.
Att du vågar möta det negativa med positivitet.
Att du vågar misslyckas och vågar ta klivet mot förändring och förbättring.
Att du medvetandegör dina egna fördomar så att du aktivt kan bearbeta dem.

Positivitet 3

Att du ser till att tanka med rätt drivmedel

Att du konsekvent förbättrar dina egna insatser.
Att du ser hur det lilla och enkla också duger.
Att du ser optimistiskt på livet, de karaktärer och händelser som korsar din väg.
Att du sprider positiva ringar på vattnet genom att själv vara positiv.
Att du optimistiskt ser på dina erfarenheter som något som format dig till den du är.
Att du inte försöker förändra en person.
Att du lämnar tid till eftertanke.
Att du inte är för hård mot dig själv.

Positivitet4

Att även vardagen har sina guldkorn

Att du tänker att ibland så duger ”good enough”.
Att du ser det positiva i en nej-sägare, såväl som i en ja-sägare. Båda fyller sin funktion.
Att du ser på din omvärld som en värld av möjligheter.
Att du genom dina handlingar blir en bättre medmänniska.
Att du i en allt hårdare värld försöker ge ett mer ödmjukt och vänligare intryck.
Att du circlar vidare som den sanna LC-syster du är!

Positivitet 5Linda H Eriksson,
LC42 Katrineholm