Tack LC för kompanjonskapet!

Tack LC för kompanjonskapet!

För snart 25 år sedan träffades Lotta Malkar och Karin Ersson Ekstam i LC 50, Stockholm Klara. Deras vänskap har under åren utvecklats på flera plan och i dagarna har deras första gemensamma deckare, Fasaden, kommit ut. Dessutom har de bildat en gemensam konsultbyrå.

”Vi brukar rätt ofta skoja om att vi har LC att tacka för att vi över huvud taget känner varandra”, berättar Lotta. ”Det är ingen hemlighet att vi är väldigt olika och utan LC är det inte särskilt troligt att vi ens träffats.”

”Det började med att vi på kul ville skriva en riktig trivseldeckare”, fortsätter Karin. ”Det är många som gillar spänning och gåtor men som inte gärna vill ha alltför mycket blod och våld. Man ska kunna läsa utan att bli äcklad eller skrämd, tycker vi. Därför skapade vi vår huvudperson, Zara Stolt. Hon är en tämligen framgångsrik managementkonsult och delägare i SHF Consulting. Initialerna står för Stolt, Hård och Fromm som är de fiktiva grundarnas efternamn.”

Boken är den första i en serie och nummer två beräknas komma redan under hösten.

”Stora delar av handlingen i ’Fasaden’ är förlagd till Mora vilket beror på att jag hyser en gammal kärlek till trakten”, förklarar Karin. ”I över 20 år hade mina föräldrar hus i intilliggande Orsa och det blev många utflykter runt hela Siljansbygden. Jag och min man gifte oss i Mora och vår ena dotter är född där.”

”Dessutom tror vi att det finns mycket dramatik att hämta ur andra sammanhang än de uppenbart kriminella. I näringslivet pågår ständigt maktkamper. Några av dem går nog också för långt. Säkert är det mycket som inte upptäcks alls – eller så tystas det ned. Man sluter leden. Vi vill därför roa läsarna med att skrapa lite på ytan i några miljöer och släppa in en intelligent iakttagare”, säger Lotta.

”När vi var nästan färdiga med manus insåg vi att vi lika gärna kunde ge ut boken på eget förlag. Efter moget övervägande kom vi fram till att det bästa namnet för vår verksamhet var just SHF Consulting. Inte minst med tanke på att Zaras arbetsplats ska leva vidare i kommande böcker”, berättar Karin.

När beslutet om det egna förlaget var fattat var steget inte långt till att skapa en verklig konsultverksamhet under namnet SHF Consulting. Byrån har strategiimplementering som specialitet och erbjuder bl a workshops för ledningsgrupper, främst i medelstora företag.

”Det handlar om att omsätta företagets strategi, som ofta är uttryckt på ett teoretiskt och abstrakt plan, i arbetsinsatser som går att kommunicera. Tydligt, praktiskt, realistiskt och mätbart är det som kännetecknar våra tjänster ”, förklarar Lotta Malkar. ”Vi gör det möjligt för ledningen att gå från ord till handling.”

Fotograf Annika Falkuggla

Lotta Malkar, i botten jurist och ekonom, har gedigen erfarenhet från näringslivet där hon haft roller som bl a affärsområdeschef i fastighets- och försäkringsbranschen, VD på IT-företag, entreprenör och arrangör för internationella sportevent samt managementkonsult.

Karin Ersson Ekstam, humanist och kommunikatör, har sedan 80-talet arbetat med intern och extern kommunikation som mediaansvarig, konsult, informationschef och med HR-frågor som personalutvecklingschef och personalchef i internationell miljö.