Vad kul ni verkar ha haft på LCI, men vad gjorde ni där egentligen?

Det är en fråga som jag ibland har fått efter att ha kommit hem, fullmatad med upplevelser och skratt, från de olika LCI-mötena jag har varit på genom åren. Ett LCI AGM är helt underbart! Det är gamla vänner, nya vänner, gästfrihet, skratt och fest och mycket mer under några härliga, hektiska och uppslukande dagar. Det är LCI:s årsmöte och är som en motsvarighet till vårt svenska riksmöte, fast för hela LC-världen. Det är här vi kan berätta om året som har gått och gemensamt besluta hur vår organisation ska drivas vidare. Årsmötet är orsaken till varför vi träffas och har så kul ihop en gång per år och det här är en sammanfattning av vad vi egentligen gjorde…

Det hölls totalt tre olika möten på LCI i Sydafrika, som brukligt är. På torsdag hölls Councillors Meeting där vår förra riksordförande Anne och nuvarande riksordförande Jenny deltog. Detta möte var som ett slags genrep innan det stora mötet, själva årsmötet, som hölls på fredagen och dit alla var välkomna. På lördag hölls ytterligare ett möte, International Contact Meeting, för den nya internationella styrelsen som består av alla länders riksordförande och vice riksordförande, vilket innebär att Jenny och jag representerar Sverige.img_7800

På mötena beslutade vi enligt följande:

• LCI växer: Malta och Sri Lanka har tagits upp som nya Associate Member Countries, dvs. de är inte fullvärdiga medlemsländer än, men de har kommit en bra bit på vägen.

• Propositioner och motioner: Huvudstyrelsen hade lagt fram ett antal propositioner och några motioner hade lämnats in från vissa av medlemsländerna. Bland det som röstades igenom var ett tillägg att även den som tjänstgjort som LCI:s webblady är berättigad att kandidera till vice ordförande för LCI. Vidare beslutades att införa en bortre tidsgräns för när protokollen från Councillors Meeting, AGM och International Contact Meeting ska vara klara. Det röstades dock nej till förslaget att inrätta en särskild fond för att underlätta för våra Associate Members att komma till våra internationella årsmöten. I och med att det första förslaget om detta föll, föll även de övriga förslagen som hörde ihop med denna. Vidare tog vi bort tidsgränsen om fyra år för bildande av minst tre nya klubbar för att som Associate Members Country kunna ansöka om fullvärdigt medlemskap. Tidigare har tidskravet inneburit att de som inte klarat att bilda tre nya klubbar inom fyra år har hamnat i ett slags mellanläge där de måste starta om hela processen för att kunna bli ett fullvärdigt medlemsland. I övrigt röstade vi om förslag gällande en del mindre stadgeändringar, varav de flesta gick igenom, medan några inte gjorde det. För de som är intresserade så kommer det att finnas mer detaljerad information om besluten i årsmötesprotokollet som inte är publicerat i skrivande stund.

• Nya presidiet: Två poster i presidiet tillsattes. Till ny vice ordförande valdes finska Anne Ahlefelt och till sekreterare de kommande två åren valdes Sandra Murahwa Chitewe från Zimbabwe. Medan Anne var den enda kandidaten på sin post erövrade Sandra sekreterarrollen i konkurrens med Linn från Tyskland.

• Kommande AGM: Till arrangör för AGM 2019 valdes Rotterdam, som även var den enda kandidaten. Sedan tidigare var det klart att de kommande två årens AGM ska arrangeras av Sønderborg i Danmark år 2017 följt av Haugesund i Norge 2018.

• Kommande MTM: på lördagens möte beslutades var 2018 års MTM, dvs. Mid Term Meeting, ska hållas. Det hålls årligen två eller fyra MTM runt om i LC-världen. Vartannat år har två regioner ett gemensamt MTM och vartannat år har alla regioner ett eget. MTM 2018 kommer att hållas i Luxemburg för den norra regionen (dit Sverige hör) och Mellaneuropa, vilket gladde Sverige lite extra eftersom de är vårt guddotterland. För Afrika och södra Europa arrangeras MTM 2018 i Botswana. Alla är såklart välkomna att åka på varandras MTM. Sedan tidigare är det beslutat att 2017 års MTM hålls i Göteborg i januari (nordiska regionen), Litcfield i februari (mellersta Europa), Rom i februari (södra Europa) samt i Zimbabwe i januari.

• Övrigt som är värt att notera: Vår nya LCI President heter Gry Haugen och hon är från Danmark. Hon presenterade sitt motto för året, vilket är ” Expand your Angel Heart”. Hon kommer att skänka överskottet för sin pin till Little Big Help som är vårt internationella charityprojekt! Grys pin kommer att finnas till försäljning i vår shop och hos din DO inom kort. Sedan måste jag ju passa på att stoltsera över våra engagerade medlemmar! Sverige vann nämligen Attendace Trophy eftersom vi var det medlemsland som hade flest medlemmar på plats i Sydafrika. Grattis till oss!

Hälsningar Hille
Helene Nybom VRO 2016/17