Välgörenhet är att se människor

Välgörenhet är att se människor

LC116Östhammar krattar jordSom organisation är vi i Ladies Circle väldigt medvetna om välgörenhetsarbete och vad det kan innebära. Idag, då hjälporganisationer vittnar om att vi har fler oros- och krigshärdar än någonsin tidigare och då vi ställs inför det faktum att miljontals människor är på flykt, är det fantastiskt att vara en del av en organisation som så aktivt agerar. Att vi som har möjlighet att hjälpa faktiskt hjälper. Det senaste exemplet på det är insamlingen till UNHCR.

Det är dock inte enbart vid stora omfattande hjälpinsatser, där det handlar om att skänka pengar, som LC agerar. Många klubbar jobbar också på hemmaplan med att hjälpa lokala projekt, organisationer eller individer.

Den här vill vår klubb också göra. Från att under några år ha genomfört stora arrangemang där vi samlat in mycket pengar till organisationer som ECPAT, Operation Smile och Läkare utan gränser, ska vi nu fokusera på att hjälpa i lite mindre skala. Inte mindre i engagemang eller insats, utan bara mer riktat till de som finns här hos oss. Det kan handla om att lämna bidrag till nya glasögon till ett barn vars familj inte har möjlighet att bekosta det. Det kan vara att hjälpa till att färdigställa en trädgård hos en familj som drabbats av en stor förlust eller att köpa cyklar till ensamkommande flyktingbarn.

Men det kan också handla om att verkligen se människorna du möter i vardagen; föräldern på dagis som ser uppgiven ut, tonåringen som alltid hänger på stan eller den skröpliga mannen med rullatorn utanför affären. Kanske behövs bara ett leende eller några uppmuntrande ord, kanske behövs hjälp och stöd under en kortare period av livet. Det vi under hösten har gjort började med att en av oss gjorde just det; såg en annan människa och vågade göra något av det hon såg.

Vi kommer inte att glömma bort de stora insatserna, utan bara titta oss omkring för att också hitta de små.

LC 116 Östhammar