Våra sex hjärtan

Våra sex hjärtan

Under verksamhetsåret 2013/2014 arbetades en LC-kod fram som belyser innebörden av vad vårt motto ”Friendship and Service” står för och vad ”LC-mässigt” betyder för oss.

Framförallt ska den förtydliga koppling mellan vårt motto ”Friendship and Service”, sätta ord på våra 6 hjärtan som vi i Ladies Circle Sverige använder samt berätta hur vi vill att vi ska vara mot varandra inom LC.
LC koden ska även spegla vår värdegrund.

Ladies Circle Sverige har en värdegrund bestående av tre ord:
Systerskap – Generositet – Positivitet

I vår logga finns det sex hjärtan och dessa har vi kopplat till vår LC kod.

VÄNSKAP Systrar inom LC lyssnar på varandra och visar varandra respekt. Vi är nyfikna och öppna för nya vänskaper.

TILLIT Systrar inom LC litar på varandra och känner trygghet i att det som sägs inom LC inte förs vidare.

ÄRLIGHET Systrar inom LC är sanna och uppriktiga. Vi förknippas med hög trovärdighet.

POSITIVITET Systrar inom LC visar öppenhet, hjärtlighet och uppträder på ett positivt sätt som stärker vår förening.

TOLERANS systrar inom LC är ödmjuka och respektfulla och välkomnar därmed frihet i tankar och åsikter.

KÄRLEK TILL NÄSTAN Systrar inom LC vill genom omtanke och generositet förbättra levnadsvillkoren för andra människor.

heart-261717_640

Inom kort kommer vi att publicera en artikelserie där sex olika eLCor beskriver varsitt hjärta.