Välkommen till Ladies Circle Sverige

Vi är en internationell organisation av unga kvinnor upp till 45 år. I Sverige bildades vi 1947 och vi är nu ca 1 700 medlemmar i 146 klubbar. Internationellt är vi strax över 13 000 medlemmar fördelade på 41 länder.

Inom klubbarna träffas vi varannan eller var tredje vecka. Möten – lokala, nationella och internationella, företagsbesök, föreläsningar och trevligt umgänge – utgör grunden för den ideella verksamheten Ladies Circle Sverige. Vi ägnar oss ofta och gärna åt olika projekt för att hjälpa behövande, både lokalt och nationellt men även internationellt.

Vårt motto är “Friendship and Service” och vår målsättning är att vi ska vidga vår intressesfär, öka vår förståelse för andra människors åsikter och levnadsvillkor, samt medverka till internationell förståelse och vänskap.

I vår logga finns sex hjärtan som symboliserar vänskap, ärlighet, kärlek till nästan, tolerans, positivitet och tillit.

Till oss är man alltid varmt välkommen som gäst!