LADIES CIRCLE SVERIGE

2021 / 2022 ÅRS HUVUDSTYRELSE

LC Sveriges styrelse består av 21 ledamöter. Några roller väljs på två år och andra på ett. Huvudstyrelsen är LC Sveriges högst beslutande organ och väljs av medlemmarna. Styrelsen består av fyra presidiemedlemmar, 13 distriktsordförande och fyra funktionsroller inom områdena marknad och kommunikation, hemsida och medlemswebb, design och profilprodukter.
LIZA MANESTAM

Riksordförande

LENA NYSTEDT

Vice Riksordförande

SANDRA TYNELL

Rikssekreterare

LINDA LAGERBLAD

Rikskassör

EMELIE LINHEDEN

Marketing Manager

VERONICA SCHEF

LC-shopansvarig

KERSTIN AHLIN

Redaktör

TOLA WALLIN

Weblady


KONTAKTA OSS

________

Har du frågor om Ladies Circle eller vill du komma i kontakt med någon i styrelsen?
Namn E-post Meddelande Skicka in