LADIES CIRCLE SVERIGE

2022 / 2023 ÅRS HUVUDSTYRELSE

LC Sveriges styrelse består av 21 ledamöter. Några roller väljs på två år och andra på ett. Huvudstyrelsen är LC Sveriges högst beslutande organ och väljs av medlemmarna. Styrelsen består av fyra presidiemedlemmar, 13 distriktsordförande och fyra funktionsroller inom områdena marknad och kommunikation, hemsida och medlemswebb, design och profilprodukter.
LENA NYSTEDT

Riksordförande

CECILIA ZETTERBERG-NYGREN

Vice Riksordförande

SANDRA TYNELL

Rikssekreterare

SARA HÄGGSTRÖM

Rikskassör

AXELINA FRANZÉN

Marketing Lady

MARIE RYDBRINK

Merch Lady

HEIDI EKSTRAND

Design Lady

TOLA WALLIN

Web Lady


KONTAKTA OSS

________

Har du frågor om Ladies Circle eller vill du komma i kontakt med någon i styrelsen?
Namn E-post Meddelande Skicka in