LC SVERIGE I PRESS OCH SOCIALA MEDIER

Här visar vi några exempel på aktiviteter för välgörande ändamål från våra klubbar och medlemmar som har uppmärksammats av lokala tidningar och press.

"LC-KLUBBEN I NYBRO GER FLYKTINGAR FRÅN UKRAINA SPRÅKHJÄLP"

Den lokala LC-klubben i Nybro genomför grundläggande språkundervisning för nyanlända flyktingar från Ukraina

"LC SVERIGE KALLBADAR TILL FÖRMÅN FÖR DEN PSYKISKA HÄLSAN"

För andra året i rad genomför LC Sverige ett rikomfattande event och samlar in pengar till "Fonden för psykisk hälsa". Något som både Mariefredsposten och Allt om Norrtälje uppmärksammade.

"LC SÄLJER BLOMMOR FÖR VÄLGÖRANDE ÄNDAMÅL"

Johanna, medlem i LC-klubben i Trollhättan berättar för lokaltidningen Ttela hur hon bundit och sålt Dahliabuketter från sin trädgård till förmån för den psykiska hälsa.

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER