LADIES CIRCLE SVERIGE

Ladies Circle Sverige är en förening för kvinnor upp till 45 år. Medlemskapets övre åldersgräns innebär att föreningen på ett naturligt sätt förnyas och att fler ges möjlighet att vara del av nätverket.
Verksamheten syftar till att vidga medlemmarnas intressesfär, att få förståelse för mottot Friendship and Service och att medverka till främjandet av internationell förståelse.
Föreningen har sedan starten haft fokus på välgörenhet. Detta sker på klubbnivå samt nationellt och internationellt genom ideellt arbete, aktiviteter eller insamlingar av olika slag.
Klubbverksamheten är kärnan i vår organisation och vi träffas en gång varannan eller var tredje vecka inom klubben.
Kvinnor i nätverket Ladies Circle

VÄNSKAPENS LJUS & 3-MINUTER

________

En tradition inom Ladies Circle är att varje möte inleds med att vi tänder vänskapens ljus och någon i klubben håller 3-minuter.

När vi tänder vänskapens ljus är det meningen att alla närvarande på mötet ska stanna upp och samlas kring en gemensam tanke.

"Vi tänder vänskapens ljus för vänner som inte är här,
våra vänner som ej längre är ibland oss
och vänner som behöver oss."

Under 3-minuter får någon ur klubben berätta något som ligger henne varmt om hjärtat, ett aktuellt ämne eller sin dag. Vid 3-minuter ska talaren få deltagarnas fulla uppmärksamhet oavsett vad ämnet handlar om och få tala utan avbrott. Detta är en bra möjlighet för att öva på att prata inför grupp.