VAD INNEBÄR ETT MEDLEMSKAP I LADIES CIRCLE?

Alla medlemmar i Ladies Circle har börjat som gäst. Som gäst har du möjlighet att lära känna organisationen och klubben du besöker.

Idag har vi fler än 150 klubbar på orter över hela landet. Klubbmöten sker varannan eller var tredje vecka och de flesta är öppna för gäster. Oftast kombineras mötet med någon form av aktivitet, till exempel ett studiebesök hos ett företag, en fysisk aktivitet eller att prova på ett hantverk. Vissa gånger har vi möte och middag hemma hos en medlem och andra gånger går vi på restaurang.

Om klubben har möjlighet att vid tidpunkten ta in nya medlemmar så kan de, efter att du besökt klubben en tid, erbjuda dig medlemskap. Du får då välja om du vill tacka ja eller inte. Hur lång tid det tar varierar från klubb till klubb. Det är viktigt att det passar både dig som person och klubben du träffar. Ett medlemskap i LC innebär ett engagemang där du förväntas bidra till klubbens verksamhet och utveckling. Ladies Circle ger dig framför allt möjligheten att vidga dina vyer, testa på nya saker och träffa en massa härliga nya vänner!